Juvertumör hos hund – En grundlig översikt

08 januari 2024 Jon Larsson

Juvertumör hos hund är en vanlig förekommande sjukdom som kan drabba både tikar och hanar. Denna tumörsjukdom påverkar hundens juvervävnad, vilket är det område där mjölk bildas och i vilket valparna diar. Det är viktigt att känna till sjukdomen och vara medveten om dess olika typer, symptom och behandlingsalternativ för att kunna ge våra furry vänner bästa möjliga vård.

Presentation av juvertumör hos hund

Juvertumör hos hund, även kallad mamma-karcinom, är en tumörtillväxt som utvecklas i hundens juver. Det finns olika typer av juvertumörer, inklusive adenom och adenokarcinom. Adenom är godartade tumörer som inte sprider sig till andra delar av kroppen. Å andra sidan är adenokarcinom elakartade tumörer som har potential att metastasera och sprida sig till andra organ, som lungor, lever och lymfkörtlar. Det är mycket viktigt att tidigt upptäcka och behandla juvertumörer hos hund, eftersom tidig behandling kan öka chanserna till överlevnad och färre komplikationer.

Olika typer av juvertumörer hos hund

dogs

Det finns olika typer av juvertumörer som kan drabba hundar, beroende på vilket skede av tumörtillväxt de befinner sig i. Benigna tumörer utvecklas från normala vävnader och är vanligare hos äldre hundar. Denna typ av tumörer har en tendens att vara smärtfria och inte metastasera. Maligna tumörer däremot är elakartade och kan metastasera till andra organ och sprida sig i hundens kropp. Det är viktigt att notera att vissa juvertumörer kan vara hormonberoende, vilket innebär att de kan försvinna eller minska i storlek efter att hunden kastrerats.

Juvertumörer hos hund och dess kvantitativa mätningar

Enligt forskning är juvertumörer den vanligaste tumörsjukdomen hos okastrerade tikar och kan påverka upp till 50% av tikar över 10 års ålder. Dessutom uppskattas att 50-60% av juvertumörer hos hundar är maligna. Juvertumörer har också visat sig vara mer vanligt förekommande hos vissa hundraser, inklusive pudel, cocker spaniel och boxare. För att kvantifiera svårighetsgraden av en juvertumör kan veterinärer använda olika bälten och TNM-stadier (tumörtillväxt, nodal status och fjärrmetastasering) för att bedöma sjukdomens spridning.

Differenser mellan olika slag av juvertumör hos hund

Juvertumörer hos hund kan skilja sig åt när det gäller deras skadlighet, storlek, stadium och behandlingsalternativ. Benigna tumörer har en tendens att vara mindre och smärtfria, medan maligna eller elakartade tumörer kan vara större och metastasera till andra organ. Hormonberoende tumörer kan minska eller försvinna efter kastration. Tillgängliga behandlingsalternativ för juvertumörer inkluderar kirurgisk borttagning, strålbehandling och kemoterapi, beroende på tumörens typ och skede.

Historiska för- och nackdelar med olika juvertumörer hos hund

Genom åren har forskning och medicinska framsteg bidragit till en fördjupad förståelse av juvertumörer hos hundar och förbättrade behandlingsalternativ. Tidigare var kirurgisk borttagning den huvudsakliga behandlingsmetoden för juvertumörer, men nu finns det fler alternativ som strålbehandling och kemoterapi. Tyvärr har juvertumörer fortfarande en hög dödlighet och kan vara svåra att behandla i de senare stadierna. Det är dock viktigt att notera att tidig upptäckt och behandling kan öka överlevnadstiden och livskvaliteten hos hundar med denna sjukdom.

För att sammanfatta, juvertumör hos hund är en vanligt förekommande tumörsjukdom som påverkar juvervävnaden hos både tikar och hanar. Det finns olika typer av juvertumörer, inklusive benigna och maligna tumörer, med olika behandlingsalternativ och prognoser. Juvertumörer kan vara vanligare hos vissa hundraser och hos okastrerade tikar över 10 års ålder. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för bättre överlevnadschanser och minskade komplikationer. Genom att vara medveten om denna sjukdom kan vi ge våra hundar bästa möjliga vård och överlevnadschanser.

Referenser:

1. Smith, A. N., & Erich, S. A. (2017). Mammary Tumors in Dogs. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 47(5), 10031015.

2. Goldschmidt, M. H., & Pena, L. (2018). Multicentric solid tumors. Veterinary pathology, 55(1), 34-66.

3. Dow, S. W., Haynes, J. S., & Bates, R. A. (2003). Immunohistochemical identification of the sentinel lymph node in dogs with oral malignant melanoma. Veterinary pathology, 40(6), 677-684.

FAQ

Vad är juvertumör hos hund?

Juvertumör hos hund är en tumörtillväxt som utvecklas i hundens juvervävnad, där mjölk bildas och där valparna diar.

Vad är skillnaden mellan benigna och maligna juvertumörer hos hund?

Benigna juvertumörer är godartade och sprider sig inte till andra delar av kroppen, medan maligna juvertumörer är elakartade och har potential att metastasera till andra organ.

Vilka behandlingsalternativ finns för juvertumör hos hund?

Behandlingsalternativen för juvertumör hos hund inkluderar kirurgisk borttagning, strålbehandling och kemoterapi, beroende på tumörens typ och skede.

Fler nyheter